Od ove godine, ažuriranje podataka u Evidenciji obveznika, uključujući i prijavu/odjavu preduzetnika, vršiće se putem eksternog portala „Ažuriranje Evidencije obveznika“ kojem je moguće pristupiti iz Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije).

Pretraga objavljenih finansijskih izveštaja

Prilikom pretrage Evidencije obveznika prikazuju se statusni podaci o obvezniku na datum bilansa, podaci o aktuelnim zakonskim zastupnicima i ostali podaci o obvezniku koji su od značaja za dostavlјanje izveštaja za 2023. godinu (veličina obveznika, obaveza vršenja revizije, računovodstvena regulativa i obrasci na kojima obveznik sastavlјa izveštaje).

Osim toga, obveznicima koji nemaju finansijske izveštaje za prethodnu izveštajnu godinu javno objavlјene kao ispravne ili te izveštaje uopšte nisu dostavili, kao i novoosnovanim obveznicima, odnosno preduzetnicima koji su u 2023. godini počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva mogu, uz pomoć kalkulatora, da izračunaju veličinu i obavezu revizije za 2023. godinu.

Ako podaci u Evidenciji obveznika nisu ažurni, u cilјu stvaranja uslova za nesmetano dostavlјanje finansijskih izveštaja odnosno propisane dokumentacije, obveznik treba da podnese reklamaciju putem portala „Ažuriranje evidencije obveznika“. Preporuka je da obveznici koji se ne registruju u registrima Agencije, a radi ubrzanja postupka ispravke podataka, u prilogu dostave dokaze kojima potvrđuju istinitost navoda iz reklamacije (kopija izvoda ili rešenja iz nadležnog registra ili drugog dokumenta i sl.).