Izveštaji za statističke potrebe i finansijski izveštaji za 2019. godinu dostavljaju se u rokovima propisanim čl. 33. i 35. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018, u daljem tekstu: stari Zakon).

Pregled rokova za dostavljanje izveštaja za 2019. godinu

Vrsta finansijskog izveštaja

Rok za dostavljanje

Izveštaj za statističke potrebe

02. mart 2020. (poslednji dan roka – 29.02.2020. godine pada u neradni dan)

Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i redovni godišnji finansijski izveštaj (sa propisanom dokumentacijom) 

02. mart 2020. (poslednji dan roka – 29.02.2020. godine pada u neradni dan)

Izjava o neaktivnosti

02. mart 2020. (poslednji dan roka – 29.02.2020. godine pada u neradni dan)

Redovni godišnji finansijski izveštaj, sa dokumentacijom iz člana 34. Zakona 

najkasnije 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja, odnosno 4. avgusta 2020. godine

Redovni godišnji finansijski izveštaj, sa dokumentacijom iz člana 34. Zakona za obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske 6 meseci od dana sastavljanja izveštaja; izuzetno 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja tj. do 4. avgusta 2020. godine, pod uslovom da je rok za dostavlјanje tih izveštaja istekao za vreme vanrednog stanja, odnosno ističe do 31. maja 2020.

Konsolidovani finansijski izveštaj, sa dokumentacijom iz člana 34. Zakona

najkasnije 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja, odnosno 3. septembra 2020. godine

Vanredni finansijski izveštaji 

60 dana od dana sastavlјanja izveštaja; izuzetno ističe 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja tj. 5. juna 2020. godine, pod uslovom da je rok za dostavlјanje tih izveštaja istekao za vreme vanrednog stanja

*U slučaju kada rokovi padaju u neradne dane, isti se pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 91. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje).

Obveznici koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske (uz odgovarajuću saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija, odnosno Narodne banke Srbije ili Komisije za hartije od vrednosti), dostavljaju Agenciji izveštaje za statističke potrebe za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj, tj. sastavljene na dan 31. decembra 2019. godine.
 
Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i redovni godišnji finansijski izveštaj mogu dostaviti obveznici koji imaju poslovnu godinu jednaku kalendarskoj, što znači da pravna lica koja imaju godinu različitu od kalendarske ne mogu koristiti ovu mogućnost.

Napomena:

Agencija vrši prijem izveštaja za statističke potrebe, redovnih godišnjih odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za poslednju izveštajnu godinu i vanrednih finansijskih izveštaja.

Agencija u toku 2020. godine ne vrši prijem izveštaja za 2018. i ranije godine.