Agencija, na svojoj internet stranici omogućava pristup svim finansijskim izveštajima i propisanoj dokumentaciji za poslednje tri izveštajne godine.

Pretraga objavljenih finansijskih izveštaja

Agencija u roku od 60 dana od dana prijema potpunog i računski tačnog redovnog odnosno konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu i propisane dokumentacije, kao i vanrednog finansijskog izveštaja, taj izveštaj javno objavljuje na svojoj internet stranici u okviru Registra finansijskih izveštaja. U roku od 60 dana, Agencija objavljuje i ispravnu izjavu o neaktivnosti za 2020. godinu.

Pored javnog objavljivanja ispravnih, Agencija objavljuje i neispravne finansijske izveštaje i dokumentaciju, odnosno neispravne izjave o neaktivnosti, i to najkasnije do 31. oktobra 2021. godine, odnosno u roku od 120 dana od dana dostavljanja takvog finansijskog izveštaja ili izjave - za pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske. 

Pretraga objavljenih finansijskih izveštaja može se vršiti po matičnom broju, poreskom identifikacionom broju (PIB) ili po nazivu pravnog lica odnosno preduzetnika. 

Napomena:
Kod sindikata prilikom pretrage izveštaja po matičnom broju treba uneti PIB sindikata.

Nakon unosa jednog od navedenih kriterijuma prikazuju se statusni podaci obveznika. Klikom na opciju „Javno objavljeni ispravni  finansijski izveštaji“, nakon izbora vrste finansijskog izveštaja (u padajućoj listi) i izveštajne godine prikazuju se finansijski izveštaj, propisana dokumentacija koja je dostavljena, potvrda o javnom objavljivanju finansijskog izveštaja za tu godinu, kao i podaci o broju zaposlenih i veličini za narednu poslovnu godinu.

Klikom na opciju „Javno objavljeni neispravni finansijski izveštaji“, nakon izbora vrste finansijskog izveštaja (u padajućoj listi) i izveštajne godine prikazuju se finansijski izveštaj, propisana dokumentacija koja je dostavljena i lista utvrđenih nedostataka za tu godinu.

Za obveznike koji nisu platili naknadu za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja odnosno koja su finansijski izveštaj dostavili u papirnom obliku, finansijski izveštaji se ne objavljuju, a osnovni podaci o tim licima su objavljeni u okviru Spiska obveznika koji nisu platili naknadu za javno objavljivanje i Spiska obveznika koji su izveštaje dostavili suprotno Zakonu.