Preuzimanje obrazaca i obaveznog poziva na broj za uplatu APR naknade

Navedeni obrasci se sa ove stranice preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara koja se uplaćuje na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Registraciona prijava upisa

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava upisa
Izjava-Saglasnost za uvid, prikupljanje i obradu ličnih podataka

Registraciona prijava ponovnog upisa

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava ponovnog upisa
Izjava-Saglasnost za uvid, prikupljanje i obradu ličnih podataka

Registraciona prijava promene

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava promene - obavezni podaci
Dodatak 01 - Poslovno/registrovano ime
Dodatak 02 - Adresa sedišta
Dodatak 03 - Zakonski zastupnik pravnog lica/poslovođa preduzetnika
Dodatak 04 - Zabeležbe

Registraciona prijava brisanja

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava brisanja

Ostali obrasci

Naziv Preuzimanje
Zahtev za izdavanje izvoda
Zahtev za izdavanje potvrde
Zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isključenje iz postupka javne nabavke
Izjava-Saglasnost za uvid, prikupljanje i obradu ličnih podataka
Zahtev za ispravku greške
Zahtev za izdavanje prepisa rešenja
Zahtev za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava