Preuzimanje obrazaca i obaveznog poziva na broj za uplatu APR naknade

Navedeni obrasci se sa ove stranice preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara koja se uplaćuje na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Registraciona prijava osnivanja

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava osnivanja

Registraciona prijava promene podataka

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava promene podataka - obavezni podaci
Dodatak 01 – Naziv
Dodatak 02 – Sedište
Dodatak 03 – Zastupnik/ lični podaci registrovanih lica
Dodatak 04 – Statut
Dodatak 05 – Grana sporta
Dodatak 06 – Status socijalnog preduzetništva/Vreme trajanja
Dodatak 07 - Zabeleška
Dodatak 08 – Kontakt podaci
Dodatak 09 – Delatnost
Dodatak 14 – Upis/brisanje ogranka
Dodatak 15 – Promena podataka o registrovanom ogranku
Dodatak 16 – Članstvo u savezu ili drugoj asocijaciji
Dodatak 17 - Prijava privredne delatnosti

Likvidacija

Naziv Preuzimanje
Pokretanje postupka likvidacije
Obustava postupka likvidacije

Stečaj

Naziv Preuzimanje
Registracija stečaja
Registracija obustave stečaja

Registraciona prijava brisanja

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava brisanja

Ostali obrasci

Naziv Preuzimanje
Zahtev za izdavanje izvoda o registrovanim podacima
Zahtev za izdavanje prepisa rešenja
Prijava za rezervaciju naziva
Zahtev za ispravku greške
Zahtev za izdavanje potvrde
Zahtev za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava