UPIS OGRANKA

Od 01.05.2017. godine, udruženja koja budu htela da registruju obavljanje privrednih delatnosti koje su obuhvaćene Zakonom o turizmu: 01.70, 50.10, 50.30, 52.22, 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29, 56.30, 77.11, 79.11, 79.12 i 79.90, moraće da registruju ogranak bez obzira da li tu privrednu delatnost obavljaju na adresi sedišta udruženja ili na nekoj drugoj adresi. Naime, Zakonom o turizmu je propisano da pravna lica koja registruju obavljanje napred navedenih delatnosti, ako tu delatnost ne obavljaju kao pretežnu, imaju obavezu da registruju ogranak za obavljanje te privredne delatnosti.

U slučaju udurženja, a kako se privredna delatnost obavlјa u manjem obimu (odnosno nije pretežna delatnost udruženja), udruženje može obavlјati jednu od napred navedenih delatnosti samo ako obrazuje ogranak, bez obzira da li tu delatnost obavlјa na adresi sedišta udruženja ili nekoj drugoj adresi, i istovremeno registruje početak obavlјanja te delatnosti Registru privrednih subjekata.

Postupak registracije ovakvog ogranka u Registru udruženja i postupak registracije obavlјanja privredne delatnosti u Registru privrednih subjekata je sledeći:

  1. Udruženje određuje obavlјanje privredne delatnosti OBAVEZNO u Statutu udruženja. Obrazovanje ogranka na adresi sedišta udruženja ili na drugoj adresi može se vršiti kroz Statut udruženja ili donošenjem odluke o obrazovanju ogranka (ovu odluku donosi Skupština udruženja, ako Statutom nije drugačije propisano i sadrži naziv ogranka, sedište i adresu ogranka, privrednu delatnost ogranka, lice ovlašćeno za zastupanje ogranka i kontakt podatke ogranka. Ako se odlukom ne odredi naziv ogranka, ogranak će nositi naziv udruženja uz dodatak: „Ogranak – 1“ ili drugi redni broj ako udruženje ima više ogranaka. Ako se odlukom ne odredi lice ovlašćeno za zastupanje, svi zastupnici udruženja će biti određeni i kao zastupnici ogranka).

Napominjemo da udruženje može da registruje obavlјanje samo jedne privredne delatnosti kroz jedan ili više ogranaka.

To znači da se Registru udruženja pored registracione prijave registracije Statuta i ogranka, podnosi Statut (ili prečišćen tekst statuta), i odluka o obrazovanju ogranka ako ogranak nije propisan Statutom. Naknada za registraciju ogranka iznosi 3.100 dinara, a naknada za registraciju Statuta iznosi još 3.100 dinara.

  1. Kada se u Registru udruženja podnese prijava za registraciju Statuta i ogranka, istovremeno se Registru privrednih subjekata podnosi registraciona prijava za registraciju privredne delatnosti uz naknadu od 3.100,00 dinara.

BRISANјE OGRANKA:

U slučaju brisanja ogranka, potrebno je istovremeno podneti i prijavu za brisanje privredne delatnosti iz Registra privrednih subjekata.

Ukoliko se iz Registra udruženja briše privredna delatnost (u slučaju izmene Statuta i prestanka obavlјanja privredne delatnosti), a registrovana je delatnost iz oblasti turizma i ugostitelјstva (uz postojanje ogranka), potrebno je istovremeno podneti prijavu za brisanje ogranka i prijavu za brisanje obavlјanja privredne delatnosti.