Posebni informacioni sistem Agencije

Posebni informacioni sistem Agencije obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja izveštaja i dokumentacije propisane Zakonom o računovodstvu, u elektronskom obliku.Zakon obavezuje sva pravna lica i preduzetnike da izveštaje za statističke potrebe, kao i finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju dostavljaju Agenciji isključivo putem interneta u elektronskom obliku, primenom posebnog informacionog sistema Agencije, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Način unosa izveštaja za statističke potrebe, finansijskih izveštaja i propisane dokumentacije u posebni informacioni sistem Agencije i odgovarajuća kontrola unetih podataka objašnjeni su:

Potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika u elektronskom obliku putem interneta objašnjeno je:

Privredna društva, preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, kao i ostala pravna lica koja imaju obavezu dostavljanja finansijskih izveštaja u Agenciji za privredne registre, od ove godine, plaćanje naknade za uslugu obrade i objavljivanja finansijskih mogu izvršiti Visa, MasterCard ili DinaCard platnom karticom putem posebne aplikacije Agencije za elektronsko plaćanje, koje je objašnjeno:

Preporuka: Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće aplikacije izvrše potpisivanje dokumentacije koji se prilažu uz izveštaj, pre njihovog učitavanja u posebni informacioni sistem Agencije, a u cilju izbegavanja problema u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa.