Agenciji za privredne registre je nedelјu dana pre isteka roka (2. mart 2020. godine) za dostavlјanje Podataka za statističke potrebe za 2019. godinu (SI) i Izjave o neaktivnosti, tek jedna trećina ukupnog broja obveznika dostavila pomenute podatke, odnosno izjave.

U narednih sedam dana se očekuje da ovu obavezu ispuni još oko 200.000 obveznika, pa pozivamo obveznike da ne čekaju poslednji dan roka i da dostave predmetne podatke i izjave što pre, kako bi nesmetano i bez potencijalnih komplikacija izvršili te obaveze.

Podsećamo da po isteku navedenog roka više neće biti moguće dostaviti Podatke za statističke potrebe putem Posebnog informacionog sistema za sastavlјanje i dostavlјanje izveštaja, dok se za sve kasnije dostavlјanje Izjave o neaktivnosti naplaćuje i dopunska naknada za neblagovremeno podnošenje, u iznosu od 3.000 dinara.

Takođe, obveznici mogu iskoristiti mogućnost da do 2. marta 2020. godine, uz podatke za statističke potrebe, istovremeno dostave i redovan godišnji finansijski izveštaj sa odgovarajućom dokumentacijom za 2019. godinu.

Imajući u vidu da je broj obveznika finansijskog izveštavanja za 2019. godinu značajno povećan u odnosu na prethodnu godinu, pre svega za više od 90.000 preduzetnika koji su knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva počeli da vode u 2019. godini i koji po prvi put dostavlјaju izveštaje putem informacionog sistema Agencije, naročito skrećemo pažnju tim obveznicima da povedu računa o tome da se podaci u obrascima obavezno iskazuju u hilјadama dinara.

Sve informacije potrebne za dostavlјanje izveštaja, odnosno Izjava o neaktivnosti za 2019. godinu, dostupne su u odelјku Registri- Finansijski izveštaji, dok se za sva sporna pitanja obveznici mogu obratiti na sledeće imejl- adrese:

  • sd@apr.gov.rs - za tehnička pitanja i u vezi sa potpisivanjem zahteva i dokumentacije;
  • obveznicifi@apr.gov.rs - za ažuriranje podataka o obveznicima u Evidenciji obveznika, a naročito naziva i zakonskog zastupnika obveznika, kao i perioda za koji sastavlјa izveštaj;
  • finizvestaji@apr.gov.rs - za pomoć u vezi sa obimom i sadržinom izveštaja i dokumentacije koji se dostavlјaju, kao i u vezi sa pravilima koja pri tom moraju biti zadovolјena.

Skrećemo pažnju korisnicima koji su izvršili uplatu propisane naknade za obradu i javno objavlјivanje finansijskog izveštaja, odnosno izjave o neaktivnosti, da nema potrebe da čekaju uparivanje naknade sa zahtevom, već da skeniranu uplatnicu prilože na predviđeno mesto u okviru PIS FI sistema i dostave pripremlјeni izveštaj.

20. februar 2020. Regionalnom portalu privrednih registara pristupio Nacionalni poslovni centar Republike Albanije 28. februar 2020. Primlјeno 192.389 izveštaja