Obaveštavamo pravna lica i preduzetnike, koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, da je 5. marta u ponoć završen prijem izveštaja za statističke potrebe za 2019. godinu, koji se sastavlјaju za potrebe države i koji se dostavlјaju do kraja februara.

U Agenciji je primlјeno 265.802 izveštaja, skoro 95.000 izveštaja više u odnosu na prošlu godinu, u istom periodu.

Od svih primlјenih izveštaja, 18% obveznika je dostavilo izveštaje za statističke potrebe samostalno, 72% obveznika je iskoristilo mogućnost istovremenog dostavlјanja statističkih i redovnih godišnjih finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom, a 10% obveznika je dostavilo izjave o neaktivnosti.

Od danas, 6. marta 2020. godine, svim obveznicima je u informacionom sistemu Agencije omogućeno sastavlјanje i dostavlјanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu sa odgovarajućom dokumentacijom, kao i mogućnost zamene redovnih godišnjih finansijskih izveštaja i propisane dokumentacije, koji su javno objavlјeni kao ispravni na internet stranici Agencije.

Uporedni pregled dinamike predaje izveštaja za 2018. i 2019. godinu, po danima

Dinamika podnosenja izvestaja

05. mart 2020. Rok za dostavlјanje izveštaja za statističke potrebe potpisanih elektronskim sertifikatom ističe danas u ponoć 10. mart 2020. Usklađivanje ponuđača sa novim Zakonom o javnim nabavkama trajaće do 1. jula 2020. godine