Od 1. januara do 15. marta, Agencija za privredne registre je registrovala 7.358 privremenih prekida obavlјanja delatnosti preduzetnika, dok je od 16. marta do 13. aprila registrovano 6.290 prekida.

„Već sa najavom Programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 i podršku privredi Srbije, u Agenciji smo počeli da registrujemo manji broj privremenih prekida obavlјanja delatnosti, dok je jedan broj preduzetnika prijavio i nastavak obavlјanja delatnosti“, izjavio je Milan Lučić, direktor Agencije za privredne registre, koji je istakao da će ekonomske mere države pomoći najugroženijim delovima privrede da prevaziću prve posledice krize prouzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Od uvođenja vanrednog stanja zbog pandemije bolesti izazvane korona virusom 2019 (COVID-19), naglo je porastao broj registrovanih privremenih prekida obavlјanja delatnosti kod preduzetnika kojima je vanredno stanje otežalo ili onemogućilo dalјe poslovanje, a to su frizerski i kozmetički saloni, delatnosti konsultantskih aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravlјanjem, ostalo obrazovanje (vrtići, boravci za čuvanje dece), proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa, stomatološka praksa, taksi prevoz, inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje, restorani i pokretni ugostitelјski objekti, trgovine na malo odećom itd.

Program ekonomskih mera, za čiju je realizaciju nadležno Ministarstvo finansija, kao i Ministarstvo privrede, pružiće podršku i ovim preduzetnicima, koji su zbog uvođenja vanrednog stanja prijavili prekid obavlјanja delatnosti u APR-u, a Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilјu ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ("Službeni glasnik RS", broj 54, od 10. aprila 2020) precizira koja lica i pod kojim uslovima mogu koristiti fiskalne pogodnosti i direktna davanja, PDV tretman prometa dobara i usluga bez naknade za zdravstvene svrhe, kao i isplatu jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Republike Srbije iz budžeta.

Povećanje broja registrovanih privremenih prekida obavlјanja delatnosti preduzetnika je zabeleženo u Registru privrednih subjekata i pre pojave pandemije korona virusom, ali se pretpostavlјa da je to posledica izmena Zakona o porezu na dohodak građana i „testa samostalnosti”, jer su preduzetnici registrovani za tzv. „računarske delatnosti” u najvećoj meri bili podnosioci prijava privremenog prekida obavlјanja delatnosti.

Jedan broj preduzetnika iz ove grupe prijavio je brisanje iz Registra preduzetnika i registrovao se kao privredno društvo, pod istim nazivom i šifrom delatnosti pod kojima je ranije obavlјao delatnost preduzetnika, dok se udeo ovih preduzetnika u ukupnom broju registrovanih prekida obavlјanja delatnosti smanjio od uvođenja vanrednog stanja.

Tako je od 1. januara do 15. marta registrovano 5.474 prekida obavlјanja delatnosti preduzetnika registrovanih za „računarske delatnosti”, dok je od 16. marta do 13. aprila registrovano svega 580 prekida obavlјanja računarskih delatnosti.

10. april 2020. Privreda nastavlja sa obavljanjem redovnih poslova u APR i u toku vanrednog stanja 15. april 2020. Počela primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima