U skladu sa Odlukom o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda‟, broj 84 od 3. jula 2020) i Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS‟, br. 66 od 7. maja 2020, 93 od 1. jula 2020, 94 od 3. jula 2020), od ponedeljka, 6. jula 2020, obavezno je nošenje zaštitnih maski i poštovanje fizičke distance u svim poslovnim objektima Agencije za privredne registre na teritoriji grada Beograda.

U organizacionim jedinicama APR-a koje se nalaze na teritoriji jedinica lokalne samouprave na kojim je nadležni organ proglasio vanrednu situaciju, takođe je obavezno nošenje zaštitnih maski i poštovanje propisane fizičke distance.

02. jul 2020. Brisanje neusklađenih ponuđača iz Registra ponuđača APR-a 31. jul 2020. Puštena u rad oglasna tabla Registra zaloge