Agencija za privredne registre obaveštava obveznike koji imaju obavezu dostavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu, da rok za njihovo dostavljanje ističe u četvrtak, 3. septembra 2020. godine. Podsećamo, da je ove godine rok iz zakona koji uređuje računovodstvo izuzetno, produžen, usled proglašenja vanrednog stanja, a u skladu sa Uredbom o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika... („Službeni glasnik RS”, br. 57/2020).

Sve informacije odnosno instrukcije u vezi sa sastavljanjem i dostavljanjem konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu, u formi pravila, tehničkih i korisničkih uputstava, kao i video uputstava, mogu se pronaći na internet stranici Agencije, u okviru Registra finansijskih izveštaja.

Poslednjeg dana roka za predaju ovih izveštaja (3. septembar), Agencija je obezbedila dežurstvo u Registru finansijskih izveštaja i Servis desku do 21 časa radi pružanja stručne pomoći u vezi sastavljanja i dostavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja i tehničke podrške obveznicima. 

Za stručnu pomoć prilikom sastavljanja i dostavljanja izveštaja korisnicima je na raspolaganju mejl adresa finizvestaji@apr.gov.rs.

Za tehničku podršku u vezi pristupa PIS FI sistemu ili problema sa potpisivanjem korisnici se mogu obratiti na mejl adresu sd@apr.gov.rs.

20. avgust 2020. Objavljena Mapa Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja 04. septembar 2020. Na sajtu APR objavlјena brošura „Šta bi trebalo da znate kada osnivate udruženje, zadužbinu ili fondaciju“