U odeljku „Usluge”, objavljena je stranica „Servis desk APR” sa najažurnijim uputstvima, odgovorima na najčešće postavljana pitanja i drugim informacijama koje korisnicima mogu pomoći pri korišćenju eServisa Agencije.

Servis desk pruža tehničku podršku korisnicima i otklanja probleme koji se mogu javiti pri korišćenju elektronskih usluga APR-a, a do sada se ovaj servis već pokazao kao dragocena pomoć svima koji pristupe eServisima preko sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre.

Servis desk u proseku godišnje reši oko 20.000 prijava upućenih i-mejlom i pruži odgovore na oko 15.000 telefonskih poziva.

Na stranici „Servis desk APR” objavljena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR, koja omogućuje elektronsko potpisivanje u aplikacijama APR-a i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela, kao i tehničko uputstvo za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja, koje se odvija u potpuno digitalnom okruženju.

Servis desku se možete obratiti putem elektronske pošte, na adresu sd@apr.gov.rs, ili telefona (011) 20 20 293.

12. januar 2021. Godišnji podaci o registrovanim privrednim subjektima 20. januar 2021. Korisnicima je od danas omogućeno dostavljanje izveštaja za 2020. godinu u Posebnom informacionom sistemu Agencije