Agencija za privredne registre je od danas, 5. marta 2021. godine,  omogućila prijem redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu, čiji je rok za dostavljanje 30. jun, kao i konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja, čiji rok dostavljanja ističe 2. avgusta 2021. godine.

Preko posebnog informacionog sistema za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja, primljeno je 272.210 izveštaja za 2020. godinu, za 6.033 izveštaja više u odnosu na 2019. godinu. Oko 70 odsto statističkih izveštaja podneto je zajedno sa redovnim godišnjim finansijskim izveštajima, 20 odsto su samo statistički izveštaji, a 10 odsto čine izjave o neaktivnosti.

Uz izuzetan trud i zalaganje obveznika, povremeno i uz izuzetno veliki pritisak na sistem Agencije, veliki broj pravnih lica i preduzetnika već je izvršio zakonsku obavezu i dostavio svoje finansijske izveštaje za 2020. godinu u elektronskoj formi potpisane kvalifikovanim potpisom zakonskog zastupnika.

Do danas, Agencija je obradila 233.812 izveštaja za statističke potrebe, a podaci iz tih izveštaja upisani su u bazu podataka za statističke potrebe države.

Istovremeno, na sajtu Agencije za privredne registre već je javno objavljeno i 85.990 redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, kao i izjava o neaktivnosti, koje su dostavila pravna lica koja nisu imala poslovnih događaja u 2020. godini, niti su u poslovnim knjigama za tu godinu imala podatke o imovini i obavezama.

Na stranici Registra finansijskih izveštaja, gde se nalazi link eDostavljanje finansijskih izveštaja za 2020. godinu, objavljene su i sve važne informacije u vezi sa ovim postupkom.

Sa te stranice se, preko Sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika, pristupa posebnom informacionom sistemu, odnosno aplikaciji za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja.

26. februar 2021. Većina obveznika već dostavila izveštaje za statističke potrebe za 2020. godinu 08. mart 2021. Zastupljenost žena u vlasničkoj strukturi privrednih subjekata registrovanih u 2020. godini