Od 1. januara 2023. godine stupila je na snagu Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre, o čemu su obavešteni svi privredni subjekti koji u Agenciji imaju registrovanu adresu za prijem elektronske pošte.

Novom Odlukom propisane su naknade za nove elektronske usluge koje Agencija uvodi sa ciljem da elektronske prijave ubuduće postepeno zamene registracione prijave i dokumentaciju koji su do sada mogli da se podnose samo u papirnom obliku. Naknade za većinu postojećih elektronskih usluga ostale su nepromenjene, kao što su naknade za registraciju finansijskih izveštaja, dok su ostale naknade za elektronske usluge minimalno povećane.

Naknade za poslove registracije i druge usluge koje Agencija pruža na osnovu registracionih prijava podnetih u papirnom obliku povećane su u proseku za 6,0% i nisu menjane od 2014. godine.

30. decembar 2022. Obaveštenje o radnom vremenu tokom državnog praznika 05. januar 2023. U toku 2022. godine registrovano više privrednih subjekata nego u prethodnoj godini