Agencija za privredne registre obaveštava korisnike da sutra, 31. marta 2023. godine, u ponoć, ističe rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu, a čiji je bilansni datum 31.12.2022. godine.

Zaključno sa jučerašnjim danom, obavezu dostavljanja izveštaja, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, ispunilo je oko 213.000 pravnih lica i preduzetnika, što je oko 4.000 izveštaja više u odnosu na isti dan prethodne godine.

S obzirom da se očekuje prijem još oko 65.000 izveštaja, odnosno da veliki broj obveznika svoje izveštaje pripremi i dostavi poslednjeg dana roka, Agencija je, u petak, 31.03.2023. godine do ponoći, obezbedila dežurstva u Registru finansijskih izveštaja i Servis desku radi pružanja stručne pomoći u vezi sastavljanja i dostavljanja finansijskih izveštaja i tehničke podrške obveznicima, koja je i inače redovno dostupna radnim danima u Agenciji. Kontakt putem telefona će biti moguć do 15 časova, a posle toga samo imejlom.

Podsećamo da se na internet stranici Agencije, u okviru Registra finansijskih izveštaja, mogu pronaći sve relevantne informacije, odnosno instrukcije u vezi sa dostavljanjem redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu, u formi pravila, tehničkih i korisničkih uputstava, a eventualna sporna pitanja mogu se slati na sledeće elektronske adrese, i to:

  • za ažuriranje statusnih podataka ili podataka o zakonskom zastupniku potrebno je uputiti reklamaciju na elektronsku adresu obveznicifi@apr.gov.rs,
  • za rešavanje pitanja u vezi primene PIS FI sistema, njegovog pristupa ili problema sa potpisivanjem, korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs i
  • za dodatna pitanja i objašnjenja u vezi dostavljanja izveštaja koja ne možete naći na ovoj internet stranici i u korisničkim uputstvima za sastavljanje i dostavljanje izveštaja, na raspolaganju je mejl adresa finizvestaji@apr.gov.rs.

Pozivamo sve obveznike dostavljanja izveštaja da, u zavisnosti od prirode pitanja, pravilno opredeljuju elektronsku adresu za njihovo slanje, a sve u cilju efikasnije organizacije rada i blagovremenog dobijanja odgovora na postavljena pitanja.

Informacije o prijemu i obradi svih vrsta izveštaja za 2022. godinu, obveznici mogu pratiti na ovoj internet stranici, u delu Finansijski izveštaji, putem linka „Javno objavlјeni finansijski izveštaji i ostale pretrage“.

28. mart 2023. Agencija omogućila neometan pristup eServisima 01. april 2023. Uspešno završen prijem redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu