Agencija je na svom portalu pokrenula novu elektronsku uslugu za registraciju osnivanja privrednih društava, preduzetnika i ostalih privrednih subjekata koji se upisuju u Registar privrednih subjekata, koja omogućava podnošenje prijava putem posebne aplikacije.

Podnošenje prijava u elektronskoj formi od danas, 17. maja 2023. godine, predstavlja isključivi način podnošenja prijava za osnivanje:

  • društva s ograničenom odgovornošću (DOO),
  • ortačkog društva (OD),
  • komanditnog društva (KD) i
  • akcionarskog društva (AD).

Agencija će od danas primati prijave za registraciju osnivanja privrednih društava isključivo u elektronskoj formi, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS”, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021). Prijave koje budu podnete u papirnoj formi, APR će od danas odbacivati, jer nisu u skladu sa navedenim propisom.

Obavezna elektronska registracija ne odnosi se na:

  • osnivanje preduzetnika, zadruge, zadružnog saveza, javnog preduzeća, predstavništva ili ogranka stranog privrednog društva,
  • već registrovane privredne subjekte.

Preduzetnici, zadruge, zadružni savezi, javna preduzeća, predstavništva ili ogranci stranih privrednih društava mogu da biraju između dva načina podnošenja prijave za registraciju osnivanja- u papirnoj ili u elektronskoj formi.

Ovde možete preuzeti vodič "U susret obaveznoj elektronskoj prijavi za registraciju osnivanja privrednih društava".

12. maj 2023. Elektronski servis za registraciju osnivanja privrednog društva, preduzetnika i ponuđača neće biti dostupni od 12. maja zbog uspostavljanja novih servisa na portalu Agencije 18. maj 2023. Objavljena Mapa Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja