Preko polovine pozitivnog neto rezultata u 2022. godini ostvarila su velika privredna društva. Ova društva ostvarila su ukupan dobitak u iznosu od 455,8 milijardi dinara, koji je povećan za 66,1% u odnosu na 2021. godinu. Rast profitabilnosti praćen je povećanjem broja zaposlenih, za 27.770 radnika više u odnosu na prethodnu godinu i ovaj segment društava jedini je zabeležio povećanje broja zaposlenih.

Najintenzivniji porast pozitivnog neto rezultata iskazala su mikro privredna društva, koja čine 85,5% ukupnog broja privrednih društava. Mikro društva su ostvarila dobitak od 42,8 milijardi dinara, koji je 2,8 puta veći u odnosu na prethodnu godinu, ali poslovanje ovih društava praćeno je smanjenjem broja zaposlenih za 11.769 radnika. Tako je ovaj segment zabeležio najveće smanjenje broja radnika u odnosu na ostala privredna društva posmatrano prema veličini.

Mala društva su realizovala dobitak od 168,8 milijardi dinara, koji je rastao po stopi od 5,1%, a srednja društva zabeležila su za 15,9% manji pozitivan neto rezultat, koji iznosi 196,7 milijardi dinara. I kod malih i kod srednjih društava evidentiran je pad zaposlenosti, kod malih društava za 1.118 radnika, a kod srednjih društava za 9.508 zaposlenih radnika.

Ostali podaci prikazani su u infografici Poslovanje velikih, srednjih, malih i mikro privrednih društava u 2022. godini, a detaljniju analizu o finansijskim performansama privrednih društava prema veličini, za 108.856 privrednih društava čiji su redovni godišnji finansijski izveštaji primljeni, obrađeni i objavljeni u Agenciji za privredne registre, možete pronaći u publikaciji Godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2022. godini, objavljenoj na stranici Registri / Finansijski izveštaji / Publikacije / Godišnji izveštaji o poslovanju pravnih lica, preduzetnika i ekonomskih celina.

 

07. avgust 2023. Stupio na snagu novi Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju 21. septembar 2023. Više primljenih zahteva u Centralnoj evidenciji objedinjene procedure za izdavanje e-Dozvola u građevinarstvu