Skrećemo pažnju obveznicima, koji potpisuju finansijske izveštaje i dokumentaciju uz pomoć NexU aplikacije, da koriste poslednju NexU 1.36 verziju aplikacije, kako bi se izbegli problemi u vezi sa vidlјivošću pojedinih strana dostavlјenog dokumenta ili podataka o potpisniku.

Ukoliko se dokumenta potpisuju u cloud-u, treba obratiti pažnju na to da je vizuelni prikaz potpisa obavezan. Preporučujemo da popunjavanje podataka u pdf formatu (pre svega izjave o neaktivnosti), uradite u aplikaciji Adobe Acrobat Reader, kako bi se osigurala ispravnost formata kreiranog dokumenta.

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu javnog objavlјivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja, obveznici su dužni da zahtev za javno objavljivanje finansijskog izveštaja i elektronska dokumenta potpišu primenom posebne aplikacije Agencije za potpisivanje elektronskih dokumenata (NexU), odnosno preko aplikacije koja obezbeđuje potpis u klaudu.

08. mart 2024. Blagi trend rasta broja preduzetnica i udela žena na vodećim funkcijama u privrednim društvima 25. mart 2024. Promena načina registracije kapitala u Registru privrednih subjekata