Prijem redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2023. godinu u zakonskom roku je uspešno okončan noćas, 1. aprila, u ponoć. Putem posebnog informacionog sistema Agencije dostavlјeno je oko 284.000 zahteva za javno objavlјivanje finansijskog izveštaja odnosno dokumentacije, od čega se malo više od 89% dostavlјenih zahteva odnosi na redovan godišnji finansijski izveštaj, a oko 11% na izjave o neaktivnosti. Do sada je Agencija obradila i na internet stranici, kao ispravno, objavila oko 148.000 izveštaja, odnosno izjava o neaktivnosti.

Podsećamo obveznike koji nisu dostavili svoje izveštaje, odnosno izjave o neaktivnosti za 2023. godinu, u propisanom roku, da mogu da ih dostave Agenciji uz plaćanje naknade za javno objavlјivanje koja je uvećana zbog zakašnjenja, po osnovu neblagovremenog dostavlјanja.

Informacije o prijemu i obradi svih vrsta izveštaja za 2023. godinu, obveznici mogu pratiti na stranici: Registri/ Finansijski izveštaji/ Javno objavlјeni finansijski izveštaji i ostale pretrage.

29. mart 2024. Zakonski rok za dostavlјanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu ističe 1. aprila 2024. godine 10. april 2024. Porast broja registrovanih založnih prava u kojima su predmet zaloge prava potraživanja, udeli i druga imovinska prava