Uputstva u vezi sa Evidencijom obveznika

Uputstva za dostavljanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, dokumentacije uz iste i njihovih zamena

Uputstva za dostavljanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja, dokumentacije uz iste i njihovih zamena

  • Uputstvo za dostavljanje konsolidovanog finansijskog izveštaja;
  • Uputstvo za dostavljanje konsolidovanog finansijskog izveštaja i dokumentacije;
  • Uputstvo za dostavlјanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja veće grupe pravnih lica;
  • Uputstvo za dostavljanje dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj;
  • Uputstvo za dostavljanje korigovanog konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja sa dokumentacijom;
  • Uputstvo za dostavljanje zamene konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja;
  • Uputstvo za dostavljanje zamene dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj;

Uputstva za dostavljanje vanrednog finansijskog izveštaja i njegove zamene

Uputstva za dostavljanje posebnih zahteva obveznika

  • Uputstvo za dostavljanje posebnog zahteva obveznika.