Agencija za privredne registre (APR) učestvovaće na Međunarodnom sajmu preduzetništva „Biznis baza 2008“, koji se pod sloganom „Korak ka uspehu“, održava od 27. do 29. novembra 2008. godine na Beogradskom sajmu.

Na sajmu preduzetništva, koji predstavlja mesto za uspostavljanje kontakata između malih, srednjih preduzeća i preduzetnika sa institucijama čije su aktivnosti usmerene na razvoj preduzetništva, APR učestvuje sa ciljem da informiše javnost o načinu registracije radnji i preduzeća. Budući vlasnici firmi, koji konkurišu za kredite radi nabavke opreme i proizvodnih mašina, mogu se upoznati i sa prednostima upisa založnog prava na pokretnim stvarima i pravima u Registru zaloge, čijim se upisom obezbeđuju sredstva za namirenje “start up“ kredita .

Direktor Agencije za privredne registre Zvonko Obradović će 28. novembra u 13:30 časova, u okviru pratećeg programa sajma, održati prezentaciju pod nazivom „Elektronska registracija i jednošalterski sistem“. Naime, sa početkom sertifikacije elektronskih potpisa, APR će konačno moći da započne sa punom implementacijom elektronske registracije. Takođe, direktor Zvonko Obradović upoznaće javnost i sa koracima koje će u narednom periodu preduzeti Agencija, kako bi se registracija privrednih subjekata od iduće godine sprovodila na jednom šalteru - u APR.

 
21. novembar 2008. Posećenost Internet prezentacije APR za proteklih 10 meseci 12. decembar 2008. Obaveštenje o brisanju preduzetničkih radnji