Naslovnu stranu Internet prezentacije Agencije za privredne registre (APR) u proteklih deset meseci ove godine posetilo je 3,5 miliona korisnika. Najveći broj poseta, čak 2.667.000, zabeleženo je na strani sa pretragama javnih podataka iz Registra privrednih subjekata, Registra finansijskog lizinga i zaloge, dok je sa sajta APR preuzeto i štampano 222.300 besplatnih obrazaca sa registracionim prijavama.

Analiza o posećenosti Internet strane APR pokazuje da su korisnici, kao i do sada, najviše posećivali pretrage podataka u okviru Registra privrednih subjekata. Na osnovu ove analize ustanovljeno je da je pretragu podataka o registrovanim privrednim društvima koristilo 1,9 miliona posetilaca, dok je pretraga preduzetnika izvršena u 767.000 slučajeva.

Osim toga, korisnici sa sajta najčešće preuzimaju i besplatne registracione prijave u PDF formatu. Tako je od 1. januara do 31. oktobra preuzeto ukupno 222.300 besplatnih registracionih prijava, i to: 149. 000 obrazaca za registraciju privrednih društava i 73.300 obrazaca za preduzetnike. Agencija i dalje preporučuje svojim korisnicima da putem Internet strane preuzimaju i štampaju obrasce za registraciju, jer je ovaj način preuzimanja formulara najefikasniji i iziskuje najmanje troškove za privredne subjekte. Registracioni obrasci mogu se dobiti i u sedištu Agencije (Trg Nikole Pašića br. 5), kao i u svih 13 organizacionih jedinica APR.

Od početka godine, najveća posećenost Internet strane APR zabeležena je u oktobru, kada je naslovna strana imala 422.500 poseta, dok je odeljak „Pretrage podataka“  posetila 341.000 korisnika. Takođe, izvršeno je i 234.000 pretraga podataka o privrednim društvima i 107. 000 pretraga o preduzetnicima, registrovanim u elektronskoj evidenciji Registra privrednih subjekata.

 
10. novembar 2008. Učešće APR na Sajmu KARIJERA '08 27. novembar 2008. APR na Međunarodnom sajmu preduzetništva Biznis baza 2008