Da biste se elektronski registrovali kao preduzetnika, potrebno je da  kreirate  korisnički nalog u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre. Nakon kreiranja naloga, pristupate portalu na kojem se nalazi elektronska prijava.

Preko portala APR-a pristupa se aplikaciji za elektronsko plaćanje komercijalnim platnim karticama (Visa, MasterCard).

Podnosilac prijave mora da je potpiše kvalifikovanim elektronskim potpisom putem aplikacije za elektronsko potpisivanje koji je sastavni deo sistema. Važno je znati da je svakom korisniku neophodno da na svom računaru ima instaliran čitač elektronskih kartica.

Elektronsko rešenje o registraciji novog preduzetnika, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom registratora, koje je snabdeveno vremenskim žigom, Agencija šalje na registrovani e-mejl podnosioca prijave i registrovanog preduzetnika, ako se radi o različitim licima.

Agencija je pripremila video uputstva, tehničko uputstvo za elektronsko plaćanje naknade za e-registraciju, kao i korisničko uputstvo za korišćenje Sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre. Srećna Vam elektronska registracija!

 
28. decembar 2017. Od Nove godine registracija preduzetnika putem interneta 05. januar 2018. Registrovan prvi preduzetnik korišćenjem sistema za e-prijave