Od početka iduće godine građani Srbije moći će lakše, jeftinije i za mnogo kraće vreme da se registruju kao preduzetnici. Zahvaljujući novoj usluzi koja će omogućiti da se procedura registracije u potpunosti obavi putem interneta – od podnošenja zahteva do dobijanja rešenja, Agencija će od 1. jaunara omogućiti preduzetnicima da se registruju bez dolaska na šalter-najavio je Zvonko Obradović, direktor APR-a na konferenciji za novinare održanoj u Agenciji povodom početka  pružanja nove usluge.

Softver za uspostavljanje elektronske registracije donirao je Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), pa je tim povodom Steliana Nedera, zamenica stalne predstavnice UNDP istakla da uvođenje ove mere doprinosi digitalnoj transformaciji Srbije, kao strateškom prioritetu Vlade, kao i da digitalizacija donosi brži privredni i društveni razvoj, osigurava dobro upravljanje i transparentnost u radu državnih organa i službi. Radeći u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije i nadležnim ministarstvima, UNDP doprinosi i ostvarenju globalnih ciljeva održivog razvoja, a posebno cilja broj osam – stvaranje uslova za inkluzivan i održiv ekonomski rast, zaposlenost i dostojanstven rad za sve- zaključila je Steliana Nedera.

Cilj digitalizacije, kao jednog od najvećih prioriteta Vlade Republike Srbije, je ekonomična, efikasna i  svima dostupna elektronska uprava, s kojom želimo da postignemo da se poslovi završavaju samo jednim dolaskom na šalter, a da država za potrebe privrede i građana celokupan posao obavi iza šaltera. U drugom koraku, država želi da omogući pružanje usluga internetom, a uvođenjem elektronske registracije preduzetnika Agencija za privredne registre, kao perjanica digitalizacije i pružanja usluga za privredu i pravna lica, od 1. januara će realizovati i taj drugi korak- registraciju preduzetnika internetom, bez dolaska na šalter, izjavio je Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i e- upravu.

Elektronska registracija u APR-u obuhvata elektronsku prijavu potpisanu kvalifikovanim elektronskim sertifikatom preduzetnika ili ovlašćenog podnosioca prijave. E-prijava se popunjava u aplikaciji dostupnoj preko portala APR-a, gde će biti omogućeno i elektronsko plaćanje komercijalnim platnim karticama (Visa, Master).

Elektronsko rešenje o registraciji novog preduzetnika, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom registratora koje je snabdeveno vremenskim žigom, Agencija će dostavljati na e-mejl registrovanog preduzetnika ili ovlašćenog podnosioca e-prijave.

Elektronska registracija je jeftinija od registracije u papirnom obliku, jer naknada za uslugu elektronske registracije iznosi 1.000,00 dinara, dok je registracija „u papiru“ 1.500,00 dinara. Osim jeftinije registracije, elektronska registracija štedi i vreme tako što se budući preduzetnici prijavljuju „iz fotelje“. Ukoliko se, pak, ne odluče za novi sistem registracije, i dalje se „papirne“ prijave i potrebna dokumentacija mogu podnositi lično na šalterima APR-a ili slati poštom.

Pripremljenim Nacrtom izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima predviđeno je uvođenje elektronske registracije i za osnivanje privrednih društava koja će, za jednočlana doo, početi odmah posle stupanja na snagu zakona.

Zahvaljujući izmenama propisa i uvođenju elektronske registracije, napravljen je prvi, najznačajniji korak u pravcu implementacije potpune elektronske registracije, kao najefikasnijeg načina za obavljanje procedura osnivanja privrednih subjekata. To će doprineti daljem napretku Srbije na „Doing Business“ i ostalim listama konkurentnosti, u skladu sa ciljevima iz Plana prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih tereta u Republici Srbiji 2016–2018. („Stop birokratiji”)  na čijem sprovođenju radi Kabinet predsednika Vlade-Tim za reformu javne uprave u saradnji sa nadležnim organima.

Video izjave Zvonka Obradovića, direktor APR-a, Steliane Nedere, zamenice stalne predstavnice UNDP-a i Mihaila Jovanovića, direktor Kancelarije za IT i e- upravu pogledajte na sajtu Infobiroa ili ovde:

 
14. decembar 2017. Regionalni portal privrednih registara 29. decembar 2017. Kako da se novi preduzetnik elektronski registruje