Povodom novih, učestalih poziva i obraćanja korisnika, Agencija za privredne registre ponavlja upozorenje privrednim društvima i preduzetnicima, a naročito onima tek osnovanim, da uplatnice koje primaju na iznos od 4.000, odnosno 16.000 dinara, za „upis novoosnovanih pravnih lica u PrivredniRegistar.rs” ne potiču od Agencije, niti imaju veze sa zakonskom obavezom registracije.

Naglašavamo da se postupak registracije i objavljivanja podataka na internet stranici www.apr.gov.rs sprovodi isključivo na osnovu registracione prijave koja se podnosi u skladu sa odredbama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Stoga, koverte sa uplatnicama, koje ovih dana građani ponovo primaju, spadaju u komercijalnu ponudu i registrovani subjekti ne moraju da ih prihvate.

18. septembar 2019. Besplatna registracija adrese za prijem elektronske pošte do kraja septembra 25. septembar 2019. APR sa Ministarstvom rudarstva i energetike potpisao Sporazum o pristupu podacima iz centralne evidencije objedinjenih procedura (CEOP)