Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i v.d. direktora Agencije za privredne registre Milan Lučić potpisali su Sporazum o pristupu podacima i dokumentaciji Centralne evidencije objedinjenih procedura (CEOP), na osnovu koga će Ministarstvu biti omogućeno preuzimanje upravnih akata koji se donose u postupku izdavanja elektronskih građevinskih dozvola (rešenje o izdavanju lokacijskih uslova, rešenje o izdavanju građevinske dozvole, rešenje o izdavanju upotrebne dozvole, potvrda o pravosnažnosti građevinske dozvole itd), pristup tehničkoj dokumentaciji na osnovu koje se gradi energetski objekat (izvod iz projekta za potrebe pribavljanja građevinske dozvole, idejni projekat) i svim drugim podacima i činjenicama u CEOP sistemu, koji su od značaja za upravno postupanje Ministarstva.

„Na ovaj način značajno se unapređuje rad Ministarstva jer stičemo mogućnost da postupamo delotvornije i ekonomičnije kada odlučujemo o zahtevima stranaka, a strankama se olakšava ostvarivanje prava koja im pripadaju uz smanjenje troškova, bez dostavljanja akata i tehničke dokumentacije koja je sastavni deo CEOP sistema, a koja su do sada samostalno dostavljali“, rekao je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.

„Zahvaljujući elektronskim registrima koje vodi, APR obezbeđuje podatke za efikasnije obavljanje poslova iz nadležnosti državnih organa i organizacija, kao i učinkovitiju primenu Zakona o upravnom postupku i Zakona o elektronskoj upravi“, izjavio je v.d. direktora APR-a Milan Lučić i dodao da je u prvoj polovini godine, po tom osnovu, javnom sektoru pruženo podataka za 2,5 miliona subjekata, što je dva puta više od dosadašnjeg godišnjeg maksimuma.

Lučić je naglasio da je u odnosu na sve sprovedene postupke izvršene u toku prošle godine, 40 odsto postupaka APR sproveo bez naknade, najviše kroz uslugu elektronske isporuke podataka putem veb servisa za državne organe i organizacije, pokrajinske i organe lokalne samouprave.

24. septembar 2019. Upozorenje Agencije za privredne registre povodom uplatnica koje privredni subjekti ovih dana primaju na adresu 27. septembar 2019. Ko ima obavezu da registruje adresu za prijem elektronske pošte?