Podatak o adresi za prijem elektronske pošte se od danas, 1. oktobra, registruje uz plaćanje naknade.

Privredna društva, koja do sada nisu registrovala adresu za prijem elektronske pošte, plaćaju naknadu od 2.800 dinara, ako registracionom prijavom traže upis samo tog jednog podatka, a popunjavaju registracionu prijavu promene podataka (obavezni podaci) i dodatak br. 31.

Preduzetnici plaćaju naknadu od 750 dinara, ukoliko prijavljuju samo taj jedan podatak, a popunjavaju registracionu prijavu promene podataka o preduzetniku (obavezni podaci) i dodatak br. 16.

Popunjene registracione prijave se predaju lično u APR-u ili se šalju poštom, na adresu Agencije za privredne registre, Brankova 25, Beograd.

Prijave se ne mogu slati elektronskom poštom.

27. septembar 2019. Ko ima obavezu da registruje adresu za prijem elektronske pošte? 09. oktobar 2019. Privrednici da obrate pažnju od koga primaju dopise sa uplatnicama za upis promene podataka