Obavezu da prijave adresu za prijem elektronske pošte imaju privredna društva, predstavništva i ogranci stranih privrednih društava, kao i preduzetnici koji su upisani u Registar privrednih subjekata, a do sada nisu registrovali ovaj podatak.

Udruženja, sportska društva, sportska udruženja i sportski savezi, kao i zadužbine i fondacije nemaju obavezu da prijavljuju adresu za prijem elektronske pošte.

Privredna društva popunjavaju registracionu prijavu promene podataka (obavezni podaci) i dodatak br. 31.

Preduzetnici podnose popunjenu registracionu prijavu promene podataka o preduzetniku (obavezni podaci) i dodatak br. 16.

Popunjene prijave se predaju lično u APR-u ili se šalju poštom, na adresu Agencije za privredne registre, Brankova 25, Beograd.

Prijave se ne mogu slati elektronskom poštom.

Od 1. oktobra 2019. godine, registracija adrese za prijem elektronske pošte će se plaćati (naknada promene podatka).

25. septembar 2019. APR sa Ministarstvom rudarstva i energetike potpisao Sporazum o pristupu podacima iz centralne evidencije objedinjenih procedura (CEOP) 01. oktobar 2019. Od 1. oktobra se naplaćuje naknada za registraciju adrese za prijem elektronske pošte