U evidenciju obveznika finansijskih izveštaja je za mesec dana prijavljeno oko 23.000 novih preduzetnika, koji su od ove godine počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva i imaju obavezu da podnesu finansijske izveštaje APR-u.

Agencija poziva preduzetnike da se na vreme prijave u evidenciju obveznika, prema uputstvu za prijavu/odjavu preduzetnika iz evidencije obveznika, jer je prijavljivanje preduslov da preduzetnik može pristupiti aplikaciji za sastavljanje i dostavljanje finansijskih i drugih izveštaja u posebnom informacionom sistemu Agencije.

Takođe, Agencija još jednom napominje da se finansijski izveštaji i propisana dokumentacija dostavljaju isključivo u elektronskom obliku, pa je potrebno da preduzetnici na vreme obezbede kvalifikovani elektronski sertifikat za potpisivanje, kako bi u propisanim rokovima predali izveštaje u skladu sa propisima.

26. novembar 2019. APR se obratio nadležnima zbog aktivnosti reklamne agencije koja dovodi u zabludu privredne subjekte 10. decembar 2019. Elektronska registracija ugovora o finansijskom lizingu biće omogućena od 1. januara 2020. godine