Obaveštavaju se svi korisnici da se razvrstavanje pravnih lica, preduzetnika i grupa pravnih lica na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za 2019. godinu vrši prema kriterijumima iz novog Zakona o računovodstvu, a saglasno Mišljenju Ministarstva finansija od 29.10.2019. godine.

Za razliku od prethodnog, novi Zakon o računovodstvu predviđa obavezu razvrstavanja preduzetnika. Takođe, novina je i obaveza utvrđivanja veličine grupa pravnih lica. Shodno tome, sva pravna lica i preduzetnici koji su u 2019. godini vodili knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva su dužni da se, na osnovu podataka iz redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu (vrednosti ukupne aktive na 31.12.2019. godine, poslovnog prihoda ostvarenog u 2019. godini i prosečnog broja zaposlenih), razvrstavaju na mikro, mala, srednja i velika pravna lica i da utvrđenu veličinu koriste za narednu izveštajnu 2020. godinu.

Korišćenjem istih kriterijuma, obavezu utvrđivanja veličine imaju i grupe pravnih lica koje se, na osnovu podataka iz konsolidovanih godiišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu, razvrstavaju na male, srednje i velike grupe pravnih lica, a utvrđenu veličinu koriste za istu godinu. Izuzetno, a u skladu sa Mišljenjem Ministarstva finansija od 15.01.2020. godine, ekonomske celine u kojima su matična pravna lica finansijske institucije koje su novim Zakonom određene kao velika pravna lica (npr. banke, društva za osiguranje, društva za upravljanje investicionim fondovima) nemaju obavezu razvrstavanja već se iste smatraju velikim grupama.

Na kraju podsećamo da se, za potrebe dostavljanja finansijskih izveštaja za 2019. godinu pravna lica koja nemaju utvrđenu veličinu na osnovu podataka za 2018. godinu (npr. propušteno je dostavljanje izveštaja, izveštaji su bili neispravni i sl.) moraju razvrstati i to primenom kriterijuma iz starog Zakona o računovodstvu. Pored toga, svi preduzetnici koji su vodili knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva u 2019. godini (nezavisno od datuma početka obavljanja delatnosti, odnosno početka vođenja poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva) smatraju se mikro pravnim licima.

30. januar 2020. Organizatori putovanja sa starim licencama brišu se iz Registra turizma 04. februar 2020. Elektronsko potpisivanje finansijskih izveštaja i dokumentacije za 2019. godinu