Ministarka privrede u Vladi Republike Srbije Anđelka Atanasković, u okviru upoznavanja sa resorom i radom agencija u nadležnosti ministarstva, razgovarala je danas sa direktorom Agencije za privredne registre Milanom Lučićem o planovima te institucije.

Atanasković je istakla značaj APR-a iz perspektive privrednika, kojima transparentni podaci iz elektronskih registara predstavlјaju dragoceni izvor informacija koje značajno olakšavaju poslovanje i unose veću pravnu sigurnost.

Ministarka je izrazila spremnost resornog ministarstva da pruži podršku u realizaciji budućih planova Agencije, naročito u oblasti digitalizacije, kako bi se uvođenjem elektronskih usluga smanjila suvišna papirologija i dodatno unapredilo poslovanje privrednih subjekata.   

Lučić je ministarku upoznao sa nadležnostima i tekućim poslovima Agencije, kao i sa radom arhiva APR u Rakovici, u okviru kojeg će korisnici moći, još na jednom mestu, da obavlјaju administrativne poslove u Agenciji.

Time je, prema njegovim rečima, građanima obezbeđena veća dostupnost usluga te institucije.

Predstavnici Agencije su upoznali ministarku privrede i njene saradnike sa aktivnostima koje su preduzete na objedinjavanju arhive značajne za privredu zemlјe, koja datira od 1947. godine do danas i koju čini oko 35 km papirne arhivske građe i dokumentarnog materijala, nastale u radu Agencije i preuzete od drugih državnih organa u čijoj je nadležnosti bilo vođenje registara pre osnivanja Agencije.

Osim papirne, arhivu čini i elektronska arhiva, sa skeniranim dokumentima, a građani mogu da pristupe kompletnoj arhivi u prostorijama arhive, u Brankovoj ulici i u Ulici oslobođenja 1b u  Rakovici, gde je korisnicima stavlјena na raspolaganje dobro opremlјena i prostrana čitaonica.

Ministarka Atanasković je izrazila zadovolјstvo zbog načina na koji je Agencija za privredne registre uspela da reši problem zbrinjavanja i čuvanja arhivske građe, kao kulturnog dobra od posebnog značaja, pre svega, za celokupnu privredu.    

06. novembar 2020. Info centar i servis desk APR-a trenutno ne rade zbog kvara na optičkom kablu 09. novembar 2020. Otvoreni šalteri APR-a na još jednoj lokaciji u Beogradu- u Rakovici