U okviru Registra medija, na internet stranici Agencije za privredne registre ažurirana je lista od 482 medija koji nemaju registrovane sve podatke propisane novim Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Trenutno je registrovano 2.588 medija, od čega manje od petine nema upisane sve podatke koji su zakonom propisani kao predmet registracije, pa Agencija poziva izdavače medija da najkasnije do 4. februara 2024. godine ispune svoju zakonsku obavezu i registruju sve potrebne podatke.

Svi izdavači medija, koji do sada nisu registrovali podatke o glavnom uredniku a trebalo je to da učine i po odredbama starog zakona, dužni su da podnesu prijavu i registruju podatke o glavnom uredniku u narednih mesec ipo dana, odnosno do isteka roka propisanog novim zakonom. Ovu obavezu imaju i izdavači medija koji su promenili glavnog urednika, ali nisu registrovali ovu promenu u roku od 15 dana od nastale promene. Oni treba da podnesu registracionu prijavu sa odgovarajućom dokumentacijom, kako bi se u registru ažurirali podaci o glavnom uredniku, koji su obavezan predmet registracije.

Ako je izdavač medija društvo kapitala, onda izdavač ima zakonsku obavezu da registruje dokument propisan članom 47. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima, koji sadrži podatke o pravnim i fizičkim licima koja neposredno ili posredno imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu izdavača, podatke o njihovim povezanim licima, u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i podatke o drugim izdavačima u kojima ta lica imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu.

Ukoliko izdavač ne registruje navedene podatke u propisanom roku, registrator će izbrisati medij iz registra po službenoj dužnosti, bez donošenja posebnog akta o brisanju.

 

08. decembar 2023. Šestomesečni rezultat uvođenja obavezne elektronske registracije osnivanja privrednih društava 27. decembar 2023. Omogućena elektronska registracija promene podataka i brisanja preduzetnika