Agencija za privredne registre neće raditi drugog dana Božića, u ponedelјak, 8. januara 2024. godine, u skladu sa Zaklјučkom Vlade Republike Srbije od 4. januara 2024. godine i Odlukom direktora Agencije od 5. januara 2024. godine.

29. decembar 2023. Obaveštenje o radnom vremenu tokom državnog praznika 09. januar 2024. Izmene Zakona o javnim nabavkama ne propisuju obavezu ponovnog upisa u Registar ponuđača, već obnovu prijave na Portalu javnih nabavki