Agenciji za privredne registre se prethodnih dana obratio jedan broj ponuđača, koji su registrovani u Registru ponuđača, sa prijavama za ponovni upis u ovaj registar. Tim povodom, Agencija upućuje sve zainteresovane na Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, kojim nije propisana obaveza ponovnog upisa u Registar ponuđača koji vodi Agencija, već se ova zakonska obaveza odnosi na obnovu prijave na Portalu javnih nabavki, kojim upravlјa Kancelarija za javne nabavke.

Više o ovoj obavezi možete pročitati na Portalu javnih nabavki (https://jnportal.ujn.gov.rs/).

 

05. januar 2024. APR neće raditi drugog dana Božića - 8. januara 12. januar 2024. APR objavio obaveštenja privrednim društvima kod kojih su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju