Korisnicima je od danas, 31. januara 2024. godine, omogućen rad u aplikaciji za sastavlјanje i dostavlјanje finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije za 2023. godinu., kojoj je moguće pristupiti putem Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS Agencije).

Kao i prethodnih godina, na internet stranici Agencije ažurirane su informacije za sve vrste zahteva koji se mogu dostaviti u PIS FI sistemu za dostavlјanje finansijskih izveštaja, kao i dokumentacija koja je propisana za svaku vrstu zahteva, pojedinačna korisnička uputstva u vezi sa Evidencijom obveznika, dostavlјanjem izjave o neaktivnosti, redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i drugih vrsta finansijskih izveštaja i pripadajuće dokumentacije i njihove zamene, kao i sa dostavlјanjem posebnih zahteva obveznika. Osim toga, na sajtu Agencije je objavlјeno tehničko uputstvo za korišćenje Aplikacije za sastavlјanje i dostavlјanje finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije, za potpisivanje zahteva kvalifikovanim elektronskim potpisom ili sertifikatom u klaudu i instrukcije za plaćanje naknade za javno objavlјivanje.

Takođe, objavlјene su i informacije u vezi zakonskih rokova za dostavlјanje izveštaja, naknade za obradu i objavlјivanje izveštaja, obima finansijskog izveštaja i pravila njihove računsko-logičke kontrole, načina razvrstavanja pravnih lica i preduzetnika, odnosno ekonomskih celina, primeni računovodstvene regulative i načinu utvrđivanja obaveze revizije i dostavlјanja propisane dokumentacije i sl.

Agencija je pustila u rad i eksterni portal „Ažuriranje Evidencije obveznika“, u okviru PIS Agencije, putem kojeg obveznici dostavlјanja finansijskih izveštaja mogu da dostave reklamacije, ukoliko podaci u toj evidenciji nisu ažurni. Putem tog portala se na gotovo istovetan način vrši i prijava/odjava preduzetnika koji vode dvojno knjigovodstvo i čiji se podaci vode u registrima i evidencijama Agencije, ili kojima raspolaže Agencija.

Više o novom načinu ažuriranja Evidencije obveznika možete videti na internet stranici Agencije u novinama u sastavlјanju i dostavlјanju finansijskih izveštaja za 2023. godinu.

Na kraju, pozivamo sve obveznike da, pre sastavlјanja i dostavlјanja zahteva, obavezno provere ažurnost podataka u Evidenciji obveznika, a preduzetnike koji su u 2023. godini počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva da se prijave u tu evidenciju.

Za svu potrebnu pomoć, pravnim licima i preduzetnicima su na raspolaganju sledeće imejl - adrese:

obveznicifi@apr.gov.rs- za pojašnjenja u vezi dostavlјanja reklamacija radi ažuriranja podataka u Evidenciji obveznika, putem eksternog portala;

sd@apr.gov.rs- za rešavanje tehničkih pitanja u vezi sa pristupom PIS Agencije, potpisivanjem zahteva ili dokumentacije;

finizvestaji@apr.gov.rs-za pojašnjenje svih drugih pitanja sa kojima se obveznici susreću prilikom podnošenja različitih vrsta zahteva.

25. januar 2024. Uskoro ističe rok u kojem izdavači treba da registruju podatke o mediju propisane zakonom 14. februar 2024. APR vodi podatke o 2.143 registrovana medija