Agencija podseća izdavače medija da su dužni da do 4. februara 2024. godine registruju podatke o mediju koji su propisani članom 47. stav 1. tač. 2) i 8) Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS", br. 92/2023).

Do navedenog roka, izdavači medija treba da registruju podatke koji su predmet upisa u Registru medija, a naročito podatke o glavnom uredniku medija i dokument koji sadrži podatke o pravnim i fizičkim licima koja neposredno ili posredno imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu izdavača, uz podatke o njihovim povezanim licima u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, kao i podatke o drugim izdavačima u kojima ta lica imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu.

Ukoliko su ovi podaci o mediju već registrovani i ukoliko su ažurni, izdavač medija nema obavezu da podnosi novu registracionu prijavu za ponovni upis ovih podataka u Registar.

Ukoliko izdavač ne registruje navedene podatke u zakonskom roku, nadležni registrator će izbrisati medij iz registra po službenoj dužnosti, u skladu sa članom 154. stav 2. Zakona o javnom informisanju i medijima.

Na internet stranici Agencije, u Registru medija, u odelјku - O Registru, omogućen je uvid u spisak medija koji nisu ispunili svoju obavezu da registruju podatke propisane Zakonom o javnom informisanju i medijima.

12. januar 2024. APR objavio obaveštenja privrednim društvima kod kojih su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju 31. januar 2024. Dostupna aplikacija za sastavlјanje i dostavlјanje finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije za 2023. godinu