Ukupna privredna aktivnost u Republici Srbiji je u 2023. godini intenzivirana, pri čemu je rast bruto domaćeg proizvoda ostao na nivou iz prethodne godine od 2,5%. Po istoj stopi, od 2,5%, porasla je i industrijska proizvodnja koja je u 2022. godini rasla po stopi od 1,7%.

Na pozitivna makroekonomska kretanja ukazuje povećana investiciona i kreditna aktivnost privrednih društava, na koju je pozitivno uticalo usporavanje inflacionih kretanja, koja je u prošloj godini rasla po stopi od 7,6% naspram 15,1% iz 2022. godine, kao i relativno stabilan devizni kurs.

Krajem 2023. godine poslovnu aktivnost su obavlјala ukupno 136.602 privredna društva, pri čemu je redovan godišnji finansijski izveštaj Agenciji za privredne registre dostavilo njih 113.714. Od toga, preliminarnom zbirnom obradom podataka obuhvaćeno je 110.808 privrednih društava, čiji su podaci uneti u bazu za statističke potrebe. U tim društvima bilo je zaposleno ukupno 1.307.587 radnika.

Privredna društva su uvećala obim ukupne poslovne aktivnosti, ostvarivši ukupne prihode od 18,7 milijardi dinara, koji su za 2,9% veći od prošlogodišnjih i ukupne rashode od 17,5 milijardi dinara, koji su za 2,3% veći u odnosu na 2022. godinu.

Pogledajte infografiku sa ostalim podacima o poslovanju privrednih društava u 2023. godini.

26. jun 2024. Rok za dostavlјanje dokumentacije uz redovni godišnji finansijski izveštaj ističe 1. jula 12. jul 2024. Pozitivni trendovi u poslovanju privrede u 2023. godini