Preuzimanje obrazaca i obaveznog poziva na broj za uplatu APR naknade

Navedeni obrasci se sa ove stranice preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara koja se uplaćuje na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Prijava za upis usklađivanja

Naziv Preuzimanje
Prijava za upis usklađivanja u Registar zadužbina i fondacija

Prijava za upis

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava osnivanja zadužbine i fondacije

Prijava promene

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava promene podataka-obavezni podaci
Dodatak 01 - Naziv i skraćeni naziv
Dodatak 02 - Sedište i adresa
Dodatak 03 - Osnivači/suosnivači/zaveštalac
Dodatak 04 - Upravitelj/zastupnik/izvršilac zaveštanja/upravni odbor/likvidacioni upravnik/ stečajni upravnik
Dodatak 05 - Datum donošenja/izmena i dopuna statuta
Dodatak 06 - Ciljevi
Dodatak 07 - Osnovna imovina zadužbine
Dodatak 08 - Status socijalnog preduzetništva/Vreme trajanja
Dodatak 09 - Privredna delatnost
Dodatak 10 - Zabeleška
Dodatak 11 - Kontakt podaci
Dodatak 12 - Pokretanje likvidacije
Dodatak 13 - Obustava likvidacije
Dodatak 14 - Pokretanje stečaja
Dodatak 15 - Obustava stečaja
Dodatak 16 - Ogranci

Prijava za brisanje

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava brisanja iz Registra

Ostali obrasci

Naziv Preuzimanje
Zahtev za izdavanje izvoda o registrovanim podacima
Zahtev za izdavanje prepisa rešenja
Zahtev za ispravku greške
Zahtev za izdavanje potvrde
Prijava za rezervaciju naziva
Zahtev za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava