Agencija za privredne registre podseća pravna lica i preduzetnike koji su registrovani u Registru ponuđača da 1. jula 2020. godine  ističe rok za usklađivanje sa novim Zakonom o javnim nabavkama.

Ponuđači registrovani po prethodnom Zakonu o javnim nabavkama u obavezi su da podnesu zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isključenje iz postupka javne nabavke, kako bi se uskladili sa novim Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 91/19) i Pravilnikom o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača („Sl. glasnik RS”, br. 17/20).

Detaljna uputstva za usklađivanje za pravna lica nalaze se na sledećem linku Obaveštenje i uputstvo registrovanim ponuđačima o obavezi usklađivanja sa novim Zakonom o javnim nabavkama ZA PRAVNA LICA, dok su za preduzetnike uputstva objavljena na linku Obaveštenje i uputstvo registrovanim ponuđačima o obavezi usklađivanja sa novim Zakonom o javnim nabavkama ZA PREDUZETNIKE.

Dokumentacija, koja se podnosi uz zahtev za izdavanje potvrde, propisana je članom 111. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o javnim nabavkama i članom 6. stav 1. tač. 3, 4 i 5. Pravilnika o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača. Ova dokumentacija ne može biti starija od dva meseca od dana njenog podnošenja u Registru ponuđača.

Pravna lica i preduzetnici, koji do 1. jula 2020. godine ne dostave navedena dokumenta, odnosno ne izvrše svoju zakonsku obavezu, brisaće se iz Registra ponuđača po službenoj dužnosti, u skladu sa odredbom člana 128. stav 8. Zakona o javnim nabavkama.

12. jun 2020. Manje osnovanih, ali i obrisanih privrednih subjekata, uz povećanje broja korisnika usluge eRegistracije osnivanja DOO i preduzetnika 18. jun 2020. Sporazum APR i PKS donosi značajnu korist za privrednike