Registrator koji vodi Registar privrednih subjekata je dana 27. decembra 2023. godine objavio na internet stranici Agencije obaveštenja kod 3.609 privrednih društava kod kojih su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju koje više nije moguće otkloniti, u skladu sa odredbom člana 546. stav 2. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021).

Navedena obaveštenja se objavlјuju u trajanju od 30 dana od dana njihovog objavlјivanja na internet stranici Agencije, a pristupa im se unosom matičnog broja ili poslovnog imena privrednog društva na stranici Pretraga privrednih društava, u odelјku „Oglasi i obaveštenja”.

Po isteku trajanja ovih obaveštenja, registrator privrednih subjekata će po službenoj dužnosti doneti akt o pokretanju postupka prinudne likvidacije privrednog društva, odnosno objaviti oglas o prinudnoj likvidaciji i istovremeno prevesti društvo u status „u prinudnoj likvidaciji”. Oglas, koji se objavlјuje u neprekidnom trajanju od 60 dana, sadrži datum objave, poslovno ime i matični broj društva, kao i razlog prinudne likvidacije. Uz poslovno ime društva obavezno se dodaje oznaka: „u prinudnoj likvidaciji”.

Po isteku trajanja oglasa, registrator će, u dalјem roku od 30 dana, doneti pojedinačne akte o brisanju, na osnovu kojih će obrisati privredna društva iz Registra privrednih subjekata.

Podsetimo, aprila prošle godine je po službenoj dužnosti obrisano oko 4.000 privrednih društava na osnovu prinudne likvidacije.

 

 

09. januar 2024. Izmene Zakona o javnim nabavkama ne propisuju obavezu ponovnog upisa u Registar ponuđača, već obnovu prijave na Portalu javnih nabavki 25. januar 2024. Uskoro ističe rok u kojem izdavači treba da registruju podatke o mediju propisane zakonom