Predstavnici Agencije za privredne registre učestvovali su na panelu posvećenom nastavku digitalizacije poslovnih procesa primenom veštačke inteligencije i bezbednosnih rešenja, koji je održan 5. juna 2024. godine na regionalnoj konferenciji „Infotech 2024” u Aranđelovcu. Na konferenciji su predstavljene i digitalne usluge novog elektronskog servisa APR-a za isporuke podataka državnim organima.

Saša Zečević, direktor Sektora informatike i razvoja, upoznao je predstavnike iz javnog sektora, privatnih kompanija i IKT industrije, sa najvažnijim unapređenjima informacionog sistema sprovedenim u proteklih godinu dana, koja su postignuta digitalizacijom brojnih poslovnih procesa u Agenciji.

Maja Krneta, rukovodilac Odeljenja za isporuke podataka, predstavila je novi veb-portal i najavila da će Agencija početi sa pružanjem novih API servisa za isporuke podataka od početka 2025. godine.

U Zborniku radova, koji će biti dostupan na veb-sajtu konferencije „Infotecha“, biće objavljen autorski rad „Podizanje nivoa svesti zaposlenih o bezbednosnim aspektima korišćenja računara, interneta, društvenih mreža i onlajn komunikacije“, sa rezultatima primene onlajn obuke zaposlenih u Agenciji za privredne registre, koja je sprovedena u sklopu uvođenja standarda bezbednosti informacija ISO 27001 i upoznavanja zaposlenih sa bezbednosnim rizicima u sajber svetu.

05. jun 2024. APR počinje sa pružanjem usluga boniteta sa podacima iz finansijskih izveštaja za 2023. godinu 14. jun 2024. Objavlјen Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2023. godinu, sa osnovnim nalazima o poslovanju pravnih lica i preduzetnika