Napomena:

Obveznici su dužni da izvrše proveru ažurnosti podataka u evidenciji obveznika, pre dostavljanja finansijskih i drugih izveštaja putem posebnog informacionog sistema, Agenciji za privredne registre. U protivnom, ako su ti podaci neažurni, obveznik neće moći da izvrši obavezu dostavljanja izveštaja, u skladu sa propisima.

Vrste izveštaja za 2020. godinu i njihova sadržina

Na osnovu starog Zakona o računovodstvu (“Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018) pravna lica i preduzetnici dostavljaju Agenciji izveštaje za statističke potrebe i finansijske izveštaje, odnosno izjavu o neaktivnosti isključivo primenom posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajuće vrste zahteva u tom sistemu, i to: 

Izveštaj za statističke potrebe 

Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i redovni godišnji finansijski izveštaj

Izjava o neaktivnosti

Redovni godišnji finansijski izveštaj

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj

Vanredni finansijski izveštaj

Sadržina navedenih izveštaja utvrđena je starim Zakonom, zavisno od grupe pravnih lica kojoj obveznik pripada, vrste izveštaja, veličine obveznika, kao i primenjene računovodstvene regulative i obaveze vršenja revizije.

Predmetni izveštaji moraju biti potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika i dostavljeni u elektronskom obliku. Samim potpisivanjem izveštaja ispravnim  kvalifikovanim elektronskim potpisom, taj izveštaj se smatra primljenim u Agenciji i dobija delovodni broj (FIN broj) o čemu obveznik odmah dobija informaciju u posebnom informacionom sistemu Agencije. Istovremeno, menja se i status u kojem se izveštaj nalazi (spreman za manuelnu obradu).

U protivnom, ako je elektronski potpis neispravan obveznik neće biti u mogućnosti da izveštaj dostavi Agenciji putem posebnog informacionog sistema.