31. decembar 2018.

Od danas je na internet stranici Agencije omogućen pristup Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Saznaj više

31. decembar 2018.

Agencija za privredne registre će danas objaviti Pretragu oglasa za registrovane privredne subjekte gde će biti omogućena pretraga podataka o privrednim subjektima kod kojih je objavljen oglas, odnosno obaveštenje da su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju propisani članom 546. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018).

Saznaj više

31. decembar 2018.

Agencija za privredne registre neće raditi za Novu godinu, 1. i 2. januara, kao i za Božić, 7. januara 2019. godine, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011).

Saznaj više

24. decembar 2018.

Agencija za privredne registre će do 31. decembra 2018. godine uspostaviti Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika kojoj će se pristupati sa internet stranice Agencije. Centralna evidencija je javna, jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka o fizičkim licima- stvarnim vlasnicima pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji (registrovani subjekti).

Saznaj više