27. decembar 2021.

Ministarstvo privrede je, u saradnji sa Agencijom za privredne registre, predstavilo danas javno dostupnu jedinstvenu bazu podataka o privrednim subjektima u kojima Republika Srbija ima vlasništvo, u okviru Registra privrednih subjekata, a koja će putem inovativne digitalne platforme omogućiti transparentnost podataka, uz jednostavnu i brzu pretragu željenih informacija.

Saznaj više

23. decembar 2021.

Razdvajanje finansijskih izveštaja od dokumentacije i njihovo dostavljanje u novim, odvojenim rokovima, uvođenje novih izveštaja i napomena u skladu sa veličinom obveznika, dostavljanje dokumentacije samo za obveznike revizije i uvođenje novih dokumenata za određene grupe obveznika, uvođenje tzv. korigovanog finansijskog izveštaja koji mogu da dostavljaju obveznici revizije, samo su neke novine propisane novim Zakonom o računovodstvu, koje će se primenjivati počevši od finansijskih izveštaja za 2021. godinu.

Saznaj više

26. novembar 2021.

Na osnovu usvojenih izmena i dopuna zakona o privrednim društvima i o postupku registracije, u Agenciji za privredne registre biće omogućena elektronska registracija svih privrednih subjekata, putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave i elektronskih dokumenata potpisanih kvalifikovanim elektronskim potpisom, uz elektronski način plaćanja naknada za uslugu registracije.

Saznaj više

25. novembar 2021.

U Agenciji za privredne registre danas je održana sednica Saveza za imovinu i investicije, stručnog radnog tela NALED-a koje se bavi temama kompanijskog poslovanja, stečaja, izvršnog i parničnog postupka, založnog prava, konverzije prava na zemljištu, planiranja i izgradnje, poreza na imovinu i drugim srodnim temama.

Saznaj više