10. april 2024.

U prva tri meseca 2024. godine, registrovano je 1.715 založnih prava na pokretnim stvarima i pravima, kojima su obezbeđena potraživanja u vrednosti od 3.641.701.995,89 evra.

Saznaj više

02. april 2024.

Prijem redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2023. godinu u zakonskom roku je uspešno okončan noćas, 1. aprila, u ponoć. Putem posebnog informacionog sistema Agencije dostavlјeno je oko 284.000 zahteva za javno objavlјivanje finansijskog izveštaja odnosno dokumentacije, od čega se malo više od 89% dostavlјenih zahteva odnosi na redovan godišnji finansijski izveštaj, a oko 11% na izjave o neaktivnosti. Do sada je Agencija obradila i na internet stranici, kao ispravno, objavila oko 148.000 izveštaja, odnosno izjava o neaktivnosti.

Saznaj više

29. mart 2024.

Obaveštavamo korisnike da 1. aprila 2024. godine ističe zakonski rok za dostavlјanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu za obveznike koji imaju poslovnu godinu jednaku kalendarskoj godini. S obzirom da je zakonom propisan 31. mart kao zakonski rok za dostavlјanje ovog izveštaja, a da taj datum ove godine pada u neradni dan, rok se pomera na ponedelјak, 1. april, u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

Saznaj više

25. mart 2024.

Obaveštavamo sve podnosioce prijava da Registar privrednih subjekata, počevši od 2. aprila 2024. godine, počinje sa izmenjenim načinom registracije promena na kapitalu (povećanje i/ili smanjenje po bilo kom osnovu). Promena se sastoji u tome da će sva povećanja, odnosno smanjenja, biti registrovana kao jedinstven ukupan iznos kapitala nakon promene, što bi trebalo da pojednostavi pregled stanja kapitala i uloga članova, kako samim privrednim subjektima tako i svim zainteresovanim licima.

Saznaj više