27. decembar 2012.

Na osnovu Zakona o komorama („Službeni glasnik RS”, broj 65/2001, 36/2009 i 99/2011), Registar komora počeće sa radom 01.01.2013. godine, odnosno 3. januara, kada će Agencija nastaviti sa redovnim obavljanjem poslova iz svoje nadležnosti, posle novogodišnjih praznika.

Saznaj više

21. decembar 2012.

Osim objedinjene pretrage javnih podataka o pravnim licima i preduzetnicima, koja je proširena dodatnim setom podataka, osnivačkim aktima i drugom dokumentacijom privrednih društava, kao i odlukama registratora, na sajtu APR-a odnedavno je dostupna i nova pretraga o primljenim registracionim prijavama, koja treba da omogući bržu komunikaciju između Agencije i korisnika usluga.

Saznaj više

23. oktobar 2012.

Svetska banka i Međunarodna finansijska korporacija (IFC) danas su objavile "Izveštaj o poslovanju 2013.". Na globalnoj listi koja meri lakoću poslovanja u 185 zemalja sveta, Srbija je ostvarila skok sa prošlogodišnjeg 95. na 86. mesto, našavši se među deset ekonomija koje su sprovele najveći broj reformi. Pozicija Srbije unapređena je za 9 mesta zahvaljujući pomaku u tri oblasti: osnivanje preduzeća, sprovođenje ugovora i rešavanje pitanja nesolventnosti.

Saznaj više

03. oktobar 2012.

Predstavnici Biroa za registarske usluge Ugande, Svetske banke i Međunarodne finansijske korporacije (International Finance Corporation- IFC/IFC) iz Kampale posetili su danas Agenciju.

Saznaj više