30. decembar 2022.

Povodom državnog praznika - Nove godine, Agencija za privredne registre neće raditi u ponedeljak, 2. januara i utorak, 3. januara 2023. godine, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji.

Saznaj više

29. decembar 2022.

Privrednici i građani, koji žele da koriste elektronske usluge Agencije za privredne registre, kao što su eDostavljanje finansijskih izveštaja, eRegistracija ponuđača, eRegistracija osnivanja D.O.O i preduzetnika, eGrađevinske dozvole, eEvidentiranje stvarnih vlasnika i druge usluge dostupne na portalu sa eServisima Agencije, a koji do sada nisu imali korisnički APR nalog, od 16. januara 2023. godine treba da kreiraju korisnički nalog preko portala za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs, nakon čega će automatski biti preusmereni na sistem APR-a.

Saznaj više

26. decembar 2022.

Od 1. januara, svi privrednici moći će da izvrše sve postupke registracije u Registru ponuđača potpuno elektronski, uz značajne uštede vremena i novca, jer više neće morati sve potvrde da prikupljaju lično sa različitih šaltera više državnih organa.

Saznaj više

21. decembar 2022.

Agencija za privredne registre danas je objavila publikaciju „Godišnji izveštaj o poslovanju ekonomskih celina u privredi u 2021. godini”, sačinjenu na osnovu podataka iz konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. i 2020. godinu, koje su matična privredna društva dostavila Agenciji u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo.

Saznaj više