30. decembar 2014.

Agencija za privredne registre obaveštava korisnike da neće raditi u četvrtak, 1. jaunara i petak, 2. januara, kao ni za Božić, u sredu, 7. jaunara 2015. godine, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“,  br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011). 

Saznaj više

26. decembar 2014.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS“, br. 138/14 od 17.12.2014.godine), propisano je da se u svaku uplatnicu ili dokaz o uplati naknade za poslove registracije i druge usluge Agencije obavezno unosi model 97 i poziv na broj odobrenja koji dodeljuje Agencija putem posebne aplikacije.

Saznaj više

22. decembar 2014.

Novim Zakonom  o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, broj 62/2013), propisano je da su obveznici dostavljanja podataka za statističke i druge potrebe, kao i finansijskih izveštaja, dužni da iste unesu u posebni informacioni sistem Agencije za privredne registre i dostave Agenciji u elektronskom obliku, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Ova obaveza važi za velika, srednja i mala pravna lica, počev već od finansijskih izveštaja sastavljenih na dan 31.12. 2014. godine, dok mikro pravna lica imaju mogućnost da još te izveštaje dostave u papirnom obliku.

Saznaj više

19. decembar 2014.

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava korisnike da će u nedelju, 21. decembra, u periodu od 9 do 14 časova, sve pretrage podataka biti nedostupne zbog radova na elektroinstalacijama.

Saznaj više