30. novembar 2020.

Više od 140.000 registrovanih subjekata je do sada elektronski evidentiralo svoje podatke u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Trenutno je više od 85 odsto registrovanih subjekata, na koje se primenjuje Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, ispunilo svoju zakonsku obavezu.

Saznaj više

27. novembar 2020.

Zbog planiranih radova na sistemu tokom subote, 28. novembra 2020. godine, internet stranica, kao i elektronske aplikacije Agencije, povremeno će biti nedostupne korisnicima.

Saznaj više

26. novembar 2020.

U okviru nove šalter sale u zgradi Agencije za privredne registre u Rakovici (Ulica oslobođenja 1b), od danas je otvoren i poštanski šalter.

Saznaj više

25. novembar 2020.

Izmenama Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije… uvedene su dve nove kategorije licence, koje bi trebalo da turističkim agencijama olakšaju ispunjavanje uslova za pribavlјanje licence i nastavak obavlјanja delatnosti u otežanim uslovima poslovanja usled pandemije prouzrokovane virusom Covid-19.

Saznaj više